گروه كارخانه جات گل نمك

  flag englishflag iran

 • چهارشنبه 27 دی 1396
 • معدن سنگ نمک میلاد گرمسارمعدن سنگ نمک میلاد گرمسار
 • بارگیری و دپوبارگیری و دپو گل نمک
 • محصولات گروه کارخانجات گل نمکمحصولات گروه کارخانجات گل نمک
 • بسته بندی و انبارداریبسته بندی و انبارداری
 • بارگیری سنگ نمک از معدنبارگیری سنگ نمک از معدن
 • حمل سنگ نمک از معدنحمل سنگ نمک از معدن
 • استخراج سنگ نمکاستخراج سنگ نمک
 • فروش نمک در بسته های جامبو بگفروش نمک در بسته های جامبو بگ
لطفا جهت استفاده کامل از مطالب وب سایت از مرورگرهای فایرفاکس و یا گوگل کروم استفاده نمایید.

اشتغال زايي صنعت نمک

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

در جدول 86 و شكل 37 تعداد شاغلين معادن نمك ايران بين سالهاي 1380 ـ 1376 را نشان مي‌دهد. نمودار شكل 38 نيز شاغلين در سال 1380 را به تفكيك مدرك تحصيلي نشان مي‌دهد. ميانگين تعداد شاغلين معادن نمك در اين دوره 850 نفر بوده است. مجموع شاغلين معادن نمك با متوسط نرخ رشدي معادل 3/7 درصد افزايش يافته است.

تعداد شاغلين معادن نمك ايران در سال 1380
جدول 86 ـ تعداد شاغلين معادن نمك ايران در سال 1380

تعداد شاغلين در توليد نمک ايران طي سالهاي 1380-1376

شکل 34- تعداد شاغلين در توليد نمک ايران طي سالهاي 1380-1376

تعداد شاغلين معادن نمک در ايران در سال 1380

شکل 35- تعداد شاغلين معادن نمک در ايران در سال 1380

 

Contact us

Golnamak Group LTD.

Unit 5- No.20- Sixth Alley-Vozara St.

Tehran - IRAN

Tel:   +98(21) 88481576 - 8

-------+98(21) 88103875 - 6

Tel Fax: +98(21) 88559750

Cell: +98(912) 5207959

UAE Sales Manager:

+97(155)172 4011

+97(150)587 1759

 Email: Info@Golnamak.com

Website: WWW.Golnamak.ir