گروه كارخانه جات گل نمك

  flag englishflag iran

 • چهارشنبه 27 دی 1396
 • معدن سنگ نمک میلاد گرمسارمعدن سنگ نمک میلاد گرمسار
 • بارگیری و دپوبارگیری و دپو گل نمک
 • محصولات گروه کارخانجات گل نمکمحصولات گروه کارخانجات گل نمک
 • بسته بندی و انبارداریبسته بندی و انبارداری
 • بارگیری سنگ نمک از معدنبارگیری سنگ نمک از معدن
 • حمل سنگ نمک از معدنحمل سنگ نمک از معدن
 • استخراج سنگ نمکاستخراج سنگ نمک
 • فروش نمک در بسته های جامبو بگفروش نمک در بسته های جامبو بگ
لطفا جهت استفاده کامل از مطالب وب سایت از مرورگرهای فایرفاکس و یا گوگل کروم استفاده نمایید.

بررسي عرضه و تقاضا نمک

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

 

اطلاعات موجود در قسمت پایین، مي‌تواند در محاسبه رابطه بين عرضه و تقاضا در قسمت نمك آمريكا استفاده شود همان طور كه درشكل 29 نشان داده شده است ارقامي كه زير هر كمپاني نوشته شده است ميزان ظرفيت توليد (ماكزيمم توليد (آن را نشان مي‌دهد.

عرضه و تقاضاي صنايع نمك در آمريكا در سال 1995

شكل 29: عرضه و تقاضاي صنايع نمك در آمريكا در سال 1995 (هزار تن)(USGS)

 

الگوي كلي تجارت بطور قابل ملاحظه‌اي در دو دهه گذشته تغيير نكرده است و شامل 5 عنصر اصلي كه در جدول 81 نشان داده شده مي‌شود كه اينها عبارتند از:
&#-3918;
واردات به ژاپن كه تنهايي بيش از 25 درصد تجارت جهاني را تشكيل مي‌دهد.
&#-3918;
تجارت در دو طرفه بين آمريكا و كانادا
&#-3918;
واردات به اسكانديناوي
&#-3918;
تجارت بين ديگر كشورهاي اروپاي غربي

 

نمک، سنگ نمک، سنگ نمک طبیعی، نمک صنعتی،کارخانه نمک، نمک شيلاتي، نمک نخودي
جدول 81 : اجزاي تشكيل دهنده اصلي تجارت بين‌المللي جهان بين سالهاي 1995-1980

نمک، سنگ نمک، سنگ نمک طبیعی، نمک صنعتی،کارخانه نمک، نمک شيلاتي، نمک نخودي
جدول 81-2


ميزان تجارت بين آمريكا و كانادا، معمولا سالانه هنگامي كه نمك زيادي در كاهش يخ سطح جاده به مصرف مي‌رسد متغير است. سطح واردات اسكانديناوي در پي كاهش مصرف كلرين در سفيد كننده‌ها توسط صنايع كاغذ سازي كاهش يافته است.

اطلاعات تجارت جهاني نمك
تخمين ميزان 29 ميليون تن نمك تجارت شده در سطح بين‌الملل كم به نظر مي‌رسد. برخي از كشورها مخصوصا كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي و جنوب آمريكا ممكن است به ميزان خيلي كم نمك معامله كنند كه درج و ثبت آن ناچيز است. برخي از كمپاني ها محلول نمك را از طريق لوله‌هاي بين مرزي حمل مي كنند و اين يك تجارتي است كه ثبت نمي‌شود؛ بنابراين بعيد نيست كه كل تجارت جهاني بين 29 و 30 ميليون تن در سال باشد. اطلاعات موجود در پرانتزها، از منابع معتبر ديگر كشورها نيز استفاده كرده است.
از جداول صادرات و واردات پيداست كه تجارت بين‌المللي نمك به مقدار زيادي ناحيه‌اي است. جدول 82 و 83 جريان نمك به نواحي مختلف آمريكا و مناطق اقيانوسي آسيا را مرور مي‌كند. هر جايي كه ميزان واردات توسط كشورهاي واردكننده ثبت نشده باشد با رجوع به ميزان صادرات از كشورهاي صادركننده اين رقم به دست خواهد آمد. شكل 33 و 34 جريانهاي اصلي نمك به مناطق اقيانوسي آسيا و مناطق آمريكايي را نشان مي‌دهد.

واردات نمك قاره آمريكا به اين مناطق از سال 1992 تا 1996
جدول 82 : واردات نمك قاره آمريكا به اين مناطق از سال 1992 تا 1996 (هزار تن)

 

نمک، سنگ نمک، سنگ نمک طبیعی، نمک صنعتی،کارخانه نمک، نمک شيلاتي، نمک نخودي
جدول 82 -2

 

نمک، سنگ نمک، سنگ نمک طبیعی، نمک صنعتی،کارخانه نمک، نمک شيلاتي، نمک نخودي
جدول 82 -3

 

نمک، سنگ نمک، سنگ نمک طبیعی، نمک صنعتی،کارخانه نمک، نمک شيلاتي، نمک نخودي
جدول 82 -4

 


جدول 82 -5

 

نمک، سنگ نمک، سنگ نمک طبیعی، نمک صنعتی،کارخانه نمک، نمک شيلاتي، نمک نخودي
جدول 82 -6


بين سالهاي 1992 و 1995 شمال آمريكا، حدود 68 تا 72 درصد از كل واردات را به آمريكا صادر مي‌كند در سال 1996، افزايش ميزان صادرات از شيلي بدين معني است كه شمال آمريكا 60 درصد از كل صادرات را تشكيل مي‌دهد.
اين جدول تمايلات قوي درون منطقه‌اي واردات اروپايي‌ها را نشان مي‌دهد و اينكه آلمان و هلند كشورهاي صادركننده قوي در اين مناطق هستند. همچنين نشان مي‌دهد كه شمال آفريقا و خاورميانه مهمترين منابع نمك براي برخي كشورهاي اروپاي غربي به حساب مي‌آيند.

نمک، سنگ نمک، سنگ نمک طبیعی، نمک صنعتی،کارخانه نمک، نمک شيلاتي، نمک نخودي
جدول 83 : جريان نمك به نواحي مختلف مناطق آسيا بين سالهاي 1196-1992 (هزار تن)

 

نمک، سنگ نمک، سنگ نمک طبیعی، نمک صنعتی،کارخانه نمک، نمک شيلاتي، نمک نخودي
جدول 83 -2

 

نمک، سنگ نمک، سنگ نمک طبیعی، نمک صنعتی،کارخانه نمک، نمک شيلاتي، نمک نخودي
جدول 83 -3

 

نمک، سنگ نمک، سنگ نمک طبیعی، نمک صنعتی،کارخانه نمک، نمک شيلاتي، نمک نخودي
جدول 83 -4

 

نمک، سنگ نمک، سنگ نمک طبیعی، نمک صنعتی،کارخانه نمک، نمک شيلاتي، نمک نخودي
جدول 83 -5

 

نمک، سنگ نمک، سنگ نمک طبیعی، نمک صنعتی،کارخانه نمک، نمک شيلاتي، نمک نخودي
جدول 83 -6


اين جدول نشان مي‌دهد كه تقريبا همه تجارت در اين منطقه بوسيله استراليا و مكزيك صورت گرفته كه رويهم رفته منبع 96 درصد از كل واردات اين مناطق را در سال 1995 تشكيل مي‌دهند و اكثر مواد باقيمانده از كشورهاي مناطق اقيانوسي آسيا وارد مي‌شود و مقدراي هم از اسرائيل و آلمان و آمريكا وارد مي‌شود.

مسيرهاي جريان نمك بين مناطق اقيانوسي آسيا در سال 1996
شكل 30: مهمترين مسيرهاي جريان نمك بين مناطق اقيانوسي آسيا در سال 1996 [Roskill]

 

مهمترين مسيرهاي جريانهاي نمك بين مناطق مختلف آمريكا در سال 1996
شكل 31: مهمترين مسيرهاي جريانهاي نمك بين مناطق مختلف آمريكا در سال 1996 [Roskill]

 

Contact us

Golnamak Group LTD.

Unit 5- No.20- Sixth Alley-Vozara St.

Tehran - IRAN

Tel:   +98(21) 88481576 - 8

-------+98(21) 88103875 - 6

Tel Fax: +98(21) 88559750

Cell: +98(912) 5207959

UAE Sales Manager:

+97(155)172 4011

+97(150)587 1759

 Email: Info@Golnamak.com

Website: WWW.Golnamak.ir